Jumlah Penduduk Kota Pontianak Berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin Kelurahan Daratsekip Pertahun 2022

AGAMA

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Budha

1.655  Orang   

1.655  Orang     

Hindu

1  Orang

1  Orang

Islam

1.874 Orang

1.805  Orang

Khatolik

976  Orang

979  Orang

Khonghucu

26  Orang

18  Orang

Kristen

280  Orang

343  Orang

  Kepercayaan Kepada Tuhan YME  

-  Orang

-  Orang

Aliran Kepercayaan Lainnya

-  Orang

-  Orang

Jumlah

4.812  Orang

4.801  Orang